Spoločnosť MpM Sat s.r.o. je spoľahlivým partnerom v oblasti informačno-komunikačných technológií a outsourcingu pre domácnosti, malé alebo stredne veľké organizácie. Jednou z kľúčových činností je kompletná starostlivosť o IT prostredia našich zákazníkov.

Práve poskytovanie komplexných IT služieb patrí medzi naše kľúčové činnosti. Zaoberáme sa kompletnou správou serverov, sietí a klientských zariadení. Zaručujeme plynulú prevádzku celej IT infraštruktúry, zvýšenie efektívnosti a úsporu nákladov.

Veľmi dobre vieme, čo znamená poskytovať spoľahlivé a bezpečné riešenia. Sme stabilným a dôveryhodným partnerom, kvalita našich služieb je ocenená mnohými klientmi v rôznych odvetviach.

Medzi našich zákazníkov patria primárne firmy, ktoré vlastnia od 3 do 50 počítačov, serverov, tlačiarní a ostatných periférií. Ponúkame balíky kompletných IT služieb, inovatívnych a spoľahlivých riešení, vysokú dostupnosť.

Všetky opravy realizujeme v čo najkratšom termíne, objednávky je možné zadať telefonicky aj vo večerných hodinách a počas voľných dní.

DOMÁCNOSTI

HOTELY A PENZIÓNY

FIRMY

Správa serverov

V prípadoch, že zákazník disponuje serverovým vybavením, naša činnosť sa primárne sústreďuje na zaručenie jeho nepretržitého chodu. Preferujeme len najkvalitnejšie značky serverov. Skúsenosti neraz potvrdili, že len vyladené hardvérové komponenty a rozšírená záruka od výrobcu garantujú najlepšiu kvalitu a dlhoročný chod. Pod správu serverov spadajú tieto činnosti:

 • Centralizovaná antivírusová ochrana.
 • Inštalácie operačných systémov.
 • Inštalácie softvéru na serveroch.
 • Konsolidácia serverov a dátových uložísk.
 • Nepretržitý monitoring a emailové upozornenia.
 • Optimalizácia výkonu.
 • Pravidelné aktualizácie.
 • Pravidelné zálohovanie.
 • Správa poskytovaných služieb.
 • Správa virtualizácie.
 • Zabezpečenie nepretržitého chodu.

Správa siete

So správou serverov úzko súvisí prevádzka sieťovej infraštruktúry, pretože len vďaka dobre nakonfigurovanej sieti dokážu zariadenia medzi sebou komunikovať. Uprednostňujeme jedine overené značky, ktoré zabezpečia dlhoročné fungovanie. Nepretržitý monitoring je pri zmluvných vzťahoch samozrejmosťou. Poskytujeme:

 • Aktívny monitoring.
 • Dodávka overených značiek aktívnej časti siete.
 • Inštalácia zabezpečenej bezdrôtovej Wifi siete.
 • Návrh a inštalácia firemnej siete.
 • Návrh štrukturovanej kabeláže s aktívnymi prvkami.
 • Pravidelné aktualizácie firmwaru.
 • Pravidelná správa a zmeny nastavení podľa požiadaviek.
 • Prevzatie kontroly nad existujúcou infraštruktúrou.
 • Realizácia internetového pripojenia od lokálneho poskytovateľa.
 • Riešenie záručných a pozáručných problémov sieťových komponentov.
 • Vzájomné prepojenie viacerých pobočiek.
 • Zriadenie šifrovaných VPN pripojení.

Správa koncových zariadení

Žiadna firma sa nezaobíde bez koncových zariadení, počítačov, tlačiarní a ostaných periférií. V rámci služby preberáme úplnú zodpovednosť za ich funkcionalitu. Zabezpečíme:

 • Antivírusová ochrana počítačov.
 • Dodanie overených komponentov a príslušenstva.
 • Inštalácia a reinštalácia softvéru.
 • Inštalácia a konfigurácia vstupno-výstupných zariadení.
 • Odstraňovanie vzniknutých problémov a porúch.
 • Pravidelná profylaktika.
 • Podrobná evidencia technického vybavenia.
 • Poskytovanie základných školení.
 • Správa licencií.
 • Riešenie vzniknutých servisných požiadaviek podľa potrieb zákazníka.

Správa domén a emailov

Email sa stal nevyhnutnou súčasťou komunikácie pri každom type podnikania. Správne zvolená emailová adresa sa nielen dobre pamätá, ale tiež dodáva podnikaniu iskru. Ponúkame efektívnu a spoľahlivú správu bez ohľadu na veľkosť spoločnosti. Podľa vašich potrieb vyberieme najvhodnejšie riešenie, ktoré naplní vaše požiadavky za čo najlepšiu cenu. Vytvoríme pre vás emailové účty, nastavíme zabezpečenie, doménový kôš, potrebné presmerovania aj emailových klientov na pracovných staniciach.

Máte záujem ?

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
GDPR
Scroll to Top